Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyonun sözlük anlamı, ortamda bulunan mikroorganizmaların yok edilmesi olup; aşağıda belirtilen alanlar başta olmak üzere, dezenfektasyona ihtiyaç duyulan her alan faaliyetlerimiz kapsamındadır.

İç Ortam Havası Dezenfeksiyonu;

Radyolojik veya kimyasal teknolojilerden birisi yada ikisi birden kullanılarak ortam havası  dezenfekte edilmektedir. Ayrıca kurulacak olan sistemlerle düzenli olarak dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır.

Havalandırma Kanalı Dezenfeksiyonu;

İç ortam havasının korunabilmesi için, havalandırma kanallarının mikroorganizma yükü taşımaması gerekmektedir.Yapılan uygulamalarla havalandırma kanalları dezenfekte edilerek, kurulan sistemler ile dışarıdan gelecek olan yükler ve kanal içlerinde ki oluşumlar da engellenmektedir.

Gıda İleri İşlem Alanı Dezenfeksiyonu;

Yüksek risk taşıyan gıdaların, hazırlandığı ortamdan alabileceği yükler önem taşımaktadır.Bu tür alanlar üretim öncesi dezenfekte edilmektedir.Ayrıca kurulan sistemler ve oluşturulan ekipler ile üretim esnasında oluşabilecek yükler engellenmektedir.

Gıda Üretim Hattı Dezenfeksiyonu;

Gıda üretim hatlarında yapılacak uygulamalarda; hijyen-dezenfektasyon bilgisinin yanı sıra önemli ölçüde teknik bilgiye de sahip olmak gerekmektedir.Teknik bilgiye sahip bir ekip ile yapılan uygulamaların yanı sıra, uygulamaların belirli bir bölümü kurulacak olan sistemler ile otomatik tekrarlanabilmektedir. Ayrıca bu sistemler ürüne yönelik olarak ta kullanılabilmektedir.

Ameliyathane Dezenfeksiyonu;

Bu faaliyetimiz,etkin çapraz bulaştırma riski taşıyan; ameliyathane, yoğun bakım ve yeni doğan gibi bölümler ile bu bölümlerde kullanılan alet, ekipman ve araç gerecin dezenfektasyon unu kapsamaktadır. Bu alanlara özel uygulama planları; oluşturulan ekipler ile kullanım öncesi,  kullanım esnasında ve kullanım sonrası sistematik olarak gerçekleştirilmektedir.

İlaç  Üretim Alanı Dezenfeksiyonu;

Bilindiği üzere, ilaç ve bir çok tıbbi malzemenin hazırlandığı ortamdan  önem taşımaktadır. Bu tür alanlar üretim öncesi dezenfekte edilmektedir. Ayrıca kurulan sistemler ve oluşturulan ekipler ile üretim esnasında oluşabilecek yükler engellenmektedir.